Občianske združenie XBS swimming bolo založené v roku 2017 s cieľom výchovy športovcov v oblasti plaveckých športov. Od svojho založenia sa klub XBS swimming hrdí profesionálnou spoluprácou, do plávania a vodného póla zanietených, ľudí z pôvodných klubov SPK Bratislava a 3pools. Aktuálne klub disponuje dvoma športovými sekciami – plaveckou a vodnopólovou.

Prvoradým záujmom klubu XBS swimming je každému zverencovi či zverenkyni sprostredkovať radosť z vody a plynulo ich priviesť k pretekom bazénového plávania, zápasom či turnajom vodného póla, pretekom na otvorenej vode alebo k triatlonu. Plavecké výcviky, vodnopólové tréningy a tréningy výkonnostných plaveckých skupín prebiehajú v Bratislave a v Šamoríne. Ich cieľom je naučiť klubových športovcov a športovkyne víťaziť, ale aj to, ako sa poučiť z prehry. V tomto duchu ich tím kvalifikovaných trénerov vedie k športovej morálke a sebadisciplíne.

XBS swimming tiež každoročne organizuje denné letné tábory v priestoroch rezortu X-bionic sphere.

Pridajte sa k nám do klubu XBS swimming a buďte aj vy ako voda!